Základné informácie o Asociácii

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov Slovenska (ABSD) vznikla v apríli 2006 v Bratislave ako občianske združenie. Vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky na princípoch zákonnosti, dobrovoľnosti, slobody názoru a prejavu, slobody politickej príslušnosti, čestnosti a morálnosti. Základným cieľom ABSD je prispievať osvetovou činnosťou k vytváraniu podpory verejnosti pre správne fungujúci a zákonný spravodajský systém Slovenskej republiky.

ABSD je neziskové, nepolitické, vzdelávacie a osvetové združenie bývalých profesionálnych príslušníkov spravodajských služieb Česko-Slovenska a Slovenskej republiky, ako aj priaznivcov spravodajskej činnosti a histórie spravodajských služieb.

K cieľom združenia patrí najmä:

- podporovať porozumenie významu a úloh spravodajskej činnosti pre národnú bezpečnosť Slovenskej republiky v kontexte histórie, súčasnosti i budúcnosti

- zúčastňovať sa aktívne na verejných a mediálnych diskusiách o špeciálnych službách s cieľom uviesť na správnu mieru vyváženými a odbornými pohľadmi bežné mýty a podozrenia verejnosti, panujúce a šíriace sa o týchto službách

- spolupracovať s príslušnými orgánmi na príprave legislatívnych zámerov v oblasti špeciálnych služieb odbornými analýzami a pripomienkami k určitým okruhom problémov

- podporovať štúdium histórie česko-slovenských a slovenských spravodajských služieb

ABSD funguje podobne ako združenia tohto typu v demokratických štátoch, v ktorých podporu takýmto aktivitám poskytujú aj vplyvní politici a sponzorsky pomáhajú silné podnikateľské subjekty. Združenie otvára priestor aj publicistom, bezpečnostným expertom, diplomatom i historikom, orientovaným na problematiku súvisiacu s činnosťou spravodajských služieb.

Ak sa chcete stať členom Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov, stiahnite si prosím prihlášku.

Vyplnenú prihlášku môžete posielať na emailovú adresu:
absdslovakia@gmail.com.

Pred odoslaním prihlášky si prečítajte stanovy ABSD.