Podujatia

X. medzinárodné sympózium

„Spravodajské služby v zmenenom operačnom prostredí – aktuálne úlohy a problémy spravodajských služieb“

Bratislava – 6. decembra 2016

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov zorganizovala v spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v poradí už X. medzinárodné sympózium na tému „Spravodajské služby v zmenenom operačnom prostredí“.

Sympózium sa uskutočnilo 6. decembra 2016 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy.

Na sympóziu sa zúčastnili bývalí riaditelia spravodajských služieb a bezpečnostní experti, z ktorých viacerí aktívne participovali na tomto podujatí už v minulých rokoch:

Karel Randák
(ČR)
Příčiny změn operačního prostředí zpravodajských služeb
 
Anthony Monckton
(Veľká Británia)
Kritika britskej bezpečnostnej stratégie 2015
 
Roman Laml
(SR)
Transparentnosť a spravodajské služby
 
Radoslav Kusenda
(SR)
Výzvy pre spravodajskú komunitu v kontexte hybridných hrozieb
 
Pavol Draxler
(SR)
Vplyv dostupnosti šifrovania na bezpečnosť občanov a štátu
 
Petr Zeman
(ČR)
Pokus o bilanci úspěchů a proher polistopadových českých a slovenských zpravodajských služeb
 
Jaroslav Málik
(SR)
Reflexia zmeneného operačného prostredia v spravodajskej činnosti polície
 
Igor Cibula
(SR)
Ženy v štruktúrach spravodajských služieb 

Referáty a diskusné príspevky zo sympózia budú v apríli 2017 vydané v osobitnom zborníku, ktorý bude k dispozícii na stránke: www.absd.sk.